Dokonalá kocka

Po absolvovaní stáže získate sebavedomie, precvičíte si teoretické vedomosti v praxi a získate aj nové poznatky.

VÝHODY KURZU:
Vzdelávacia stáž prebieha individuálne.
90% kurzu je PRAX NA MODELOCH.
Ponúkame modely na testovanie a nemusíte strácať čas a energiu ich hľadaním.

POČAS STÁŽE:
Občerstvenie

Koučovanie

Učebné materiály

Dokonalá kocka - prihláška

Vyplňte prosím prihlasovacie a kontaktné údaje.
Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.