Marketing v beauty priemysle

Termín: 04.05.2024

Čas: 8:00-14:00 hod.

Miesto: Lady´s, Slovenská 62, 080 01 Prešov

Kapacita: 2-4

Cena: 120 €

Na kurze sa naučíte 

Výhody kurzu

Počas kurzu
Na kurze máte k dispozícii všetok učebný a spotrebný materiál.

Taktiež vás čaká malé občerstvenie (sladké a slané pochutiny, teplé a studené nápoje).

Cieľová skupina
Kurz je vhodný pre amatérky aj pokročilé nechtové dizajnérky.

Školiteľ
Mgr. Jakub Surmik


Certifikát
Po úspešnom absolvovaní kurzu obdržíte certifikát.

Tešíme sa na Vás!

Prihláška na kurz Marketing v beauty priemysle

Vyplňte prosím prihlasovacie a kontaktné údaje.
Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.